Integrale visie

Het is uit literatuuronderzoek en onze ervaring gebleken dat vier dynamieken een significant positief effect hebben op uw vitaliteit, te weten leiderschap, carrière, transitie en creativiteit. Vanuit deze vier dynamieken werkt u aan uw professionele en zakelijke groei.

De definitie van
Vitaliteit die wij
gebruiken

De kerndimensies energie, motivatie en veerkracht, waarbij energie wordt gekenmerkt door zich energiek voelen, motivatie door doelen te stellen in het leven en moeite te doen om deze te behalen, en veerkracht door het vermogen om met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan.

Bron: Strijk et al (2015)

Presentatie
'4Vitality'