Carrière & Leiderschap

Johan Eekma is een doorgewinterde adviseur en executive coach, grootgebracht in het bedrijfsleven. Na een switch startte Johan zijn coaching- en adviesbureau, met als kern de mens en zijn werk. Eekma is gefascineerd door de drijfveren en motivatoren van professionals en de impact daarvan op organisatie- en persoonlijke doelen. “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.”

Johan Eekma

 • Ervaring: Sinds 2008 als executive carrière coach
 • Opleidingsachtergrond: Economie, Marketing, Master NLP, Transpersoonlijke counselling & coaching, Team- en organisatiecoaching
 • Specialismen: Strategische carrièreplanning, persoonlijke marketing en sales, stakeholder management, concretiseren, doelen SMARTI maken
 • Focusgroepen: CEO’s, MT-leden, ondernemers, beleidsmedewerkers en lijnmanagers
 • Sectoren: FMCG, Industrie, Accountancy, Bankwezen, NGO’s en Zorg
 • Functiegebieden: Sales, Marketing, Management, Beleid, Supply Chain

Mijn motto:
Als je doet wat je altijd deed,
krijg je wat je altijd kreeg.

Visie op mijn werk

Mijn eenvoudige visie is samen te vatten in 2 oneliners:

 1. Managers zijn gewoon mensen!
 2. Als u doet wat u altijd deed, krijgt u wat u altijd kreeg!

Op uw niveau zoekt u naar de juiste privé/werkbalans, naar impactvol werk, naar voldoening en naar de juiste rol in elke fase van uw werkende leven. U ervaart van tijd tot tijd dat het ‘lonely at the top’ is en hebt dan behoefte aan een sparringpartner. Ik draag daar graag aan bij, door uw vragen concreet, overzichtelijk, meetbaar en inspirerend te maken. Uitdagende, werkgerelateerde vragen en -dilemma’s ontvouwen zich, waardoor u scherp inzicht krijgt in uw werkstijlen, uw behoeften in werk en de manier waarop u impact heeft (of zou willen hebben). U profiteert hier van, want we werken toe naar een uitgestippeld carrièreplan dat u exact daar brengt, waar u zichzelf op de horizon ziet.

Tijdens onze gesprekken ontstaat een helicopterview die u het benodigde zicht op uw huidige en gewenste werksituatie biedt. Dat concretiseren we door tevens impact building, stakeholder management en bedrijfskundige vraagstukken (zoals inrichting en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de organisatie) mee te nemen in uw carrièreplan. Met het stappenplan wat hieruit voortvloeit werkt u voor, tijdens en na de Vitality Week integraal aan Leiderschap, Transitie en Creativiteit.

Uw carrièreplan gaat naadloos aansluiten bij uw (gewenste) persoonlijke LeiderschapsstijlTransitie geeft specifieke aandacht aan uw zakelijke rol die past bij uw huidige en toekomstige levensfase(s). Carrière, Leiderschap en Transitie vragen veel van uw ratio (linker hersenhelft) en net zoveel van uw creativiteit (rechter hersenhelft). Om uw carrièreplan waar te maken, vraagt het waarschijnlijk een ander perspectief èn dus Creativiteit. De vier disciplines gecombineerd bieden u inzicht en meesterschap over uw zakelijke en privé contexten. Dàt zorgt voor een stevige boost in uw vitaliteit, gegarandeerd!

Hoe werk ik met u aan uw Carrière?

Ik werk vanuit een 360 graden benadering om uw situatie goed in beeld te brengen. Gaandeweg ervaren we wat u het meeste triggert om inzicht te krijgen in uw werkcontext. Ik daag u uit met prikkelende vragen, vanuit bedrijfsmatig als vanuit menselijk perspectief. Sparring, dilemma’s, NLP, Spiral Dynamics en tientallen andere instrumenten, theorieën en modellen zorgen voor uitdaging, confrontatie, inzicht, emotie, balanceren tussen stretch en stress zone en voor Eureka-momenten. Het einde van de reis is een SMARTI carrièreplan, wat een eenheid vormt met uw inzichten en stappen vanuit de 3 andere invalshoeken Leiderschap, Creativiteit en Transitie. Wetenschappelijk bewezen is deze integrale aanpak de basis voor een succesvolle carrière!

Wat levert het op?

Primair profiteert u zelf:

 • Optimale privé/werkbalans
 • Significant meer energie
 • Focus en doelgericht werken aan volgende carrièrestappen (scoop 5 tot 7 jaar)
 • Stappenplan om op korte en lange termijn implementatie te borgen

Uw omgeving profiteert natuurlijk mee:

 • Uw thuissituatie verbetert merkbaar
 • Uw organisatie ervaart u als sterke(re) leider en visionair, stabiel en besluitvaardig(er)
 • De organisatie is bewezen 7% à 14% succesvoller (ontleend aan Energiematrix van Heike Bruch/Bernd Vögel)

Dave Bruring

Transitie

Thomas Bijen

Creativiteit